BİR MEDENİYET BİLGİNİ BİRUNİ

“İSLAM ALTIN ÇAĞI” belgesel dizisinin5-6-7. bölümlerinde, büyük düşünür ve bugünkü anlamda gerçek bir bilim adamı olan Biruni’nin yetiştiği dönem, çevre ve gerçekleştirdiği ilmi çalışmalar ve keşifler anlatılmaktadır.    

Matematik, Astronomi, Jeoloji, Mineroloji, Botanik, Eczacılık, Coğrafya, Antropoloji, Tarih ve Dinler Tarihi alanında 50’yi aşan orijinal eseriyle Ebu Reyhan el-Biruni, dünyanın önde gelen bilim adamlarından birisi olduğu gibi, İslam medeniyetinin de mümtaz simalarının başında yer almaktadır.

Bu nedenle onu, kelimenin tam anlamıyla bir medeniyet bilgini olarak niteleyebiliriz.   Nitekim Yirminci yüzyılın en büyük bilim tarihçisi olarak kabul edilen George Sarton, dünya bilim tarihini incelediği 5000 sayfalık ünlü “Bilim Tarihi” isimli abidevi eserinde, Biruni’nin yaşadığı On birinci yüzyılı” Biruni Yüzyılı” olarak takdim etmiştir.

Bugünkü Özbekistan’ın Harizm bölgesinde doğan, burada öğrenim gördükten sonra memleketinde astronomik gözlemlere ve deneyler yapan, daha sonra İran içlerine giderek gözlem ve deneylerini sürdüren Biruni, özellikle geliştirdiği kendine has usturlap ve gözlem aletleriyle, yaptığı deneyler ve ölçümlerle, gerçekten zamanının çok ötesinde olağanüstü büyük bir bilim adamı olduğunu göstermiştir.  

Bu niteliğiyle, daha küçüklüğünde dönemin yöneticilerinin dikkatini çeken Biruni, ilmi kariyerine, Orta Asya medeniyetinin önemli havzalarından birini oluşturan Harizm bölgesinin başkenti Gürgenç ve doğduğu yer olan Kas şehrinin hakimi Alu Irak hanedanına mensup Ebu Nasr Mansur İbn Ali’nin himayesinde başlamış ve buranın enlemini tespit eden ölçümler yaparak erken dönemde haklı bir şöhret kazanmıştır.

Daha sonra İran’ın Horasan bölgesinin başkenti Rey’e giderek burada ünlü bilgin Hocendi ile birlikte önemli gözlemler gerçekleştiren Biruni, bir süre sonra ana yurduna dönerek aralarında ünlü filozof İbn Sina’nın da yer aldığı dönemin önde gelen bilim adamı heyetiyle birlikte çok önemli bilimsel çalışmalar yapmıştır.   

Bir süre sonra İslam medeniyetini, Asya’nın içlerine ve Hindistan alt kıtasına taşıyarak dünya tarihinin ve İslam uygarlığının seyrini değiştiren büyük hükümdar Gazneli Sultan Mahmut’un himayesine girmiş olan bu büyük bilgin, ömrünün kalan kısmını, Gazneli dveletinin başkenti olan Gazne’de geçirmiş ve 17 kez Hint alt kıtasını gezerek buradaki kültür ve medeniyeti yakından tanımaya ve tanıtmaya çalışmıştır.

150 civarında eserinden 50’ye yakını günümüze ulaşmış bulunan çok önemli eserleri, sayısız gözlem ve deneyleriyle “İSLAM ALTIN ÇAĞI”nın başta gelen mümtaz bir şahsiyetlerinden birisi olan bu büyük bilginin Türk ve İslam dünyası kadar bütün dünyaya tanıtılmasını amaçlayan  “Bir Medeniyet Bilgini Biruni” belgeseli, günümüzde bütün dünyada yaygınlaşarak had safhaya ulaşmış bulunan çatışmacı, ötekileştirici, medeniyet, İslam ve Türk karşıtı maksatlı ve yanlış propagandalara karşı verilmiş özgün ve bilimsel bir cevap niteliğini taşıyacaktır. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz