Sempozyumlar

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-2

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları...

Yunus Emre Enstitüsü ve Medeniyet Araştırmaları Derneği MEDENİYET MİRASI (Ortak Geçmiş-Ortak Gelecek)

Yunus Emre Enstitüsü’nün öncülüğünde, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi(MEDAR) tarafından hazırlanan “Medeniyet...

Recent

SİVİLİZASİYA İRSİ: ORTAQ KEÇMİŞ-ORTAQ GƏLƏCƏK LAYİHƏSİ

Yunus Əmrə İnstitutunun təşkilatçılığı ilə İstanbul Beynəlxalq Mədəniyyət Araşdırmaları Dərnəyinin (MEDAR) Sədri Prof. Bəkir Karlıağa tərəfindən hazırlanan “Sivilizasiya irsi; ortaq keçmiş və...

25 Haziran 2019 Medeniyet Bilinci Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi İşbirliği ve VakıfBank desteği ile gerçekleşen Medeniyet Bilinci Semineri 25 Haziran’da Ankara’da yapıldı.

22 Mayıs 2019 Medeniyet Bilinci Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi İşbirliği ve VakıfBank desteği ile gerçekleşen Medeniyet Bilinci Semineri 22 Mayıs’ta Ankara’da yapıldı.

12 Haziran 2019 Medeniyet Bilinci Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi İşbirliği ve VakıfBank desteği ile gerçekleşen Medeniyet Bilinci Semineri 12 Haziran’da Ankara’da yapıldı.

Check out more Articles

Popular

19 Haziran 2019 Medeniyet Bilinci Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi İşbirliği ve Turkcell, Turkcell Vakfı destekleri ile gerçekleşen Medeniyet Bilinci Semineri 19 Haziran’da İstanbul’da yapıldı.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-5

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Sunar:. MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-5 KONU: İNSAN, ŞEHİR VE MEDENİYET KONUŞMACILAR: Prof....

14 Mayıs 2019 Medeniyet Bilinci Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi İşbirliği ve Turkcell, Turkcell Vakfı destekleri ile gerçekleşen Medeniyet Bilinci Semineri 14 Mayıs’ta İstanbul’da yapıldı.

04 Aralık 2019 Medeniyet Bilinci Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi İşbirliği ve Turkcell desteği ile gerçekleşen Medeniyet Bilinci Semineri 4 Aralık’da Ankara’da yapıldı.

19 Aralık 2019 Medeniyet Bilinci Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi İşbirliği ve Turkcell desteği ile gerçekleşen Medeniyet Bilinci Semineri 18 Aralık’da Edirne’de yapıldı.