Biz

BizKimiz?

İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği (MED-AR). Dernek, çağdaş teknikleri ve modern verileri kullanarak medeniyet düşüncesinin önemini, özelliğini ve evrenselliğini ortaya koymak; din, bilim, felsefe, tarih ve medeniyet alanında araştırma ve incelemeler yapmak; hem kendi kültür ve medeniyet mirasımızı, hem de evrensel kültür ve medeniyet mirasını rasyonel yöntemlerle gözler önüne sererek yeni ve ortak bir medeniyet bilincinin oluşmasını, gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak ve bu bilinçle evrensel barışa katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.